ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้แนวคิด ดูแลด้วยรัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Wichienmatu CARE model”

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ภายใต้แนวคิด ดูแลด้วยรัก เข้าใจและห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Wichienmatu CARE model” โดยในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม เป็นการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม เป็นการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตามลำดับ