ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ
188 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-572058-60 โทรสาร 075-572-061


 

 


 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ