หน้าแรก

ปรข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>คลิก<<
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาจีน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ช่างดูแลระบบไฟฟ้า
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ภาษาจีน
 • ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาจีน
 • ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาจีน
 • ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ