เผยแพร่ผลงานวิชาการนักเรียน

POTENTIAL OF THE EXTRACTS FROM SOME MEDICINAL PLANTS TO INHIBIT VIBRIO HARVEYI INFECTING THE WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) >>คลิกเพื่ออ่าน<<

นำเสนอผลงานและเผยแพร่โดย

  1. นายปัณณภัทร เกตุบุญนาค ชั้น ม.5/6
  2. นายปฏิณภัทร เกตุบุญนาค ชั้น ม.5/6