ห้องเรียน Online โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ห้องเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

 

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

      

 

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

     

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

  

   

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

   

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

      

 

     

 

ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาเลือก

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

นักเรียนสามารถสแกน QR Code ห้องเรียน หรือ คลิกที่ QR Code เพื่อเข้าห้องเรียนได้เลย

 

สำหรับครูผู้สอน

ช่วยเหลือ แก้ปัญหาการใช้งาน

นักเรียนสามารถเข้าไปมาแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ผ่านทาง Line OpenChat หรือเข้าไปแจ้งปัญหาและสามารถตรวจสอบสถานะ ได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง

แอดมินดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ ม.1​
  • ครูเพ็ญนภา ไกรนรา
  • ครูกิตตินันท์ ทองเอียดใหญ่
ผู้ดูแลระบบ ม.2
  • ครูณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ผู้ดูแลระบบ ม.3
  • ครูณฐนนท์ เหมไพบูลย์
ผู้ดูแลระบบ ม.4
  • ครูวริฎฐา รักหอม
  • ครูอนิส หมานมานะ​
ผู้ดูแลระบบ ม.5
  • ครูวิจิตร นายาว​
ผู้ดูแลระบบ ม.6
  • ครูนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา
  • ครูพุธินันท์ รัตคาม