กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.วิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การอบรม “ติวคณิต พิชิตโอลิมปิก” ณ ห้อง 521 โรงเรียนวิเชียรมาตุ