พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563 และ ปี 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวชิรมิตร

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคบ่าย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป ร.6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคบ่าย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเช้า) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคบ่าย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565