โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

การปฏิญาณตนและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นโคลงเคลงและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

ศูนย์ HCEC รร.วิเชียรมาตุ จัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียน รร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน VDO แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคประจำท้องถิ่น (ภาษาจีน) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรทางการศึกษา ณ Lanta Casa Blanca จังหวัดกระบี่

บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมแสดงความยินดีกับนายพศิน วุฒิพงศ์ ที่ได้รางวัลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “แร๊คเบี้ยว ภูเก็ต โอเพ่น 2564″ และ “ชุมพร โอเพ่น 2021″

บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสัมปชัญญ์ สมาธิ แชมป์เหรียญทองกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย เอเชียยูธพาราเกมส์

นักเรียนชั้นม.5/1ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนไมโครวิดีโออาเซียนประจำปี 2564​

พิธีถวายเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบริมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ