คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิพลลักณ์ พระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ อ่านต่อ …

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “Wichienmatu CARE model”

โรงเรียนวิเชียรมาตุจัดประชุมผู้ปกครองนัก อ่านต่อ …