รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

นายธนาวุฒิ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติและนักเรียน ร่วมต้อนรับนายพีรพล จริงจิตร ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของเด็กหญิงภัณฑิรา ชูชาติ เพื่อรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ นายธนาวุธ คงเอียด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อ่านต่อ …

นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศุทธวีร์ ไชยวรรณ ชั้น ม.5/6 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิคาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายโพธพงศ์ แซ่ตัน ชั้น ม.6/7 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

นักเรียนชั้น ม.1และชั้น ม.2 รับบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เนื่องด้วยประเทศไทยมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 อายุ 11- 12 ปี ต่อมาในปี 2562-2564 เกิดสถานการณ์วัคซีน HPV ขาดแคลนทั่วโลก ทำให้เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 2562-2564 ยังไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งปัจจุบันนักเรียนกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 212 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 195 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน

นายพิทวัส สุนทรนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นายชัยบัญชา สุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ โครงการห้องเรียนพิเศษสะเต็มศึกษา ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโครงงาน “Robotic Competitions for Students 2022” เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์ขั้นสูงระยะสั้น ณ สถาบันศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์แห่งชาติประเทศไต้หวัน (AI Robotics Hub at CTSP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Overseas Chinese University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ครูที่ปรึกษาโครงงาน1. นางสาวชฎาพร อ่านต่อ …

คณะผู้บริหารและนักเรียนเยือนประเทศจีน เพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำคณะผู้บริหารและนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เยือนประเทศจีน เพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน

รองผู้อำนวยการ รร.วิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง