ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.สตูล