ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์เภสัชกรรม จ.ตรัง

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของ ว.ช. ที่ได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เภสัชกร...อาชีพในฝันของฉัน ในงานสัปดาห์เภสัชกรรม จ.ตรัง ได้แก่
1.นายธีรภพ เวชสิทธิ์ ชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
2.นางสาวจรัสรวี ละอองนวล ชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
3.นางสาววศินี ชัยศิริ ชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท