ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้ได้รับรางวัล World Ocean Day 2019

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคีตาวริญณ์ บริรักษ์ และนางสาวพิมพ์ลภัส สงรักษ์ คนเก่งของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตรัง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day 2019 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา