งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยเลือกตั้ง ใต้หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ