จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ลูกแม่แก้วตอบแทนรักแท้ที่แม่ให้ ทำดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณ ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ