นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศุทธวีร์ ไชยวรรณ ชั้น ม.5/6 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์