นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิคาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายโพธพงศ์ แซ่ตัน ชั้น ม.6/7 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณ