นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร ธูปเทียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *