นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)