ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2566 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ