ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ