ผู้ว่าฯ จ.ตรังตรวจเยี่ยมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันเสารที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จองค์พระประธานชมรมทูบีนับเบอร์วัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และขอขอบคุณสำหรับกำลังใจในการทำงาน คำแนะนำในการดำเนินงานของโครงการอย่างละเอียด พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ชาววิเชียรมาตุและแกนนำสมาชิกชมรมมีความมั่นใจและมีพลังที่จะขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้วางไว้