ผู้อำนวยการ รร.วิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4 Ds” ปีงบประมาณ 2566