พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ปุคคลาวชิรานุสรณ์ คุณบวรอันตราตรึง” เพื่อน้อมรำลึกถึงบุญคุณและคุณูปการของผู้เกษียณ ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ