รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือกฝึกอบรมการสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python (New Gen New Game) ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี