รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล (3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน)