รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล (เหรียญทอง รองชนะเลิศ และเหรียญทองแดง)