รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล