รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล

20 thoughts on “รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล”

  1. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/

Leave a Reply

Your email address will not be published.