รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล