รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล