รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากงานมหกรรมกีฬาเพื่อการศึกษา TRANG VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ