รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุณยวรีย์ จรูญศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ที่สอบผ่านสอบผ่าน HSK3 ด้วยคะแนน 267 คะแนน