รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านสู่ค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์