รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.ตรัง กระบี่