โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายธีระพงศ์ ทองพันธ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564