รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิตยา ทองดียิ่ง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565 ระดับภาคใต้

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายธีระพงศ์ ทองพันธ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนางอัมพร สงวนศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นประจำปี 2563

โรงเรียนวิเชียรมาตุขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากค่าย AMI HACKNATION ONLINE CAMP : AHOC#1

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC2022)