ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.วิเชียรมาตุ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนิตยา ทองดียิ่ง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565 ระดับภาคใต้