โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด