โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 106 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถฯ