รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เพื่อเข้าแข่งขันเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562

โรงเรียนวิเชียรมาตุขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาร่วมให้กำลังใจในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งขอชื่นชมแกนนำ สมาชิกชมรมและคณะครู บุคลากรโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จพร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืน พวกเราจะนำทุกคำชี้แนะของคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาชมรมของเราต่อไป